Při své činnosti klademe důraz na transparentnost jednotlivých procesů

O nás

Kancelář insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s. byla založena společníkem Janem Maškem. Ve své činnosti navazujeme na více než desetileté zkušenosti v oblasti výkonu funkce insolvenčního správce, správce závodu a opatrovníka. Zkušenosti máme s řešením korporátních úpadků formou (sanačního) konkursu i reorganizace.

Disponujeme základní i zvláštní licencí insolvenčního správce. Díky tomu můžeme vykonávat funkci insolvenčních správců mj. i při řešení úpadku formou reorganizace.

Naše priority

V insolvenčních řízeních je naší prioritou zajištění co nejvyššího a rychlého uspokojení věřitelů při současném zohlednění oprávněných zájmů dlužníků.

Při své činnosti klademe důraz na transparentnost jednotlivých procesů a tím přispíváme k průběžné kultivaci prostředí insolvenčních řízení.