Disponujeme potřebnými zkušenostmi a zázemím pro výkon funkce insolvenčního správce při všech způsobech provedení reorganizace

Oddlužení a konkurs

Pokud jsme Vám byli ustanoveni insolvenčním správcem, budeme Vás v nejbližších dnech kontaktovat telefonicky a písemně. V dopise, který Vám dorazí, budou shrnuty Vaše základní povinnosti, které musíte od tohoto okamžiku plnit. Pokud nebudete kterékoliv části našeho sdělení rozumět, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktovat nás můžete:

  • telefonicky na čísle +420 226 217 160
  • osobně (návštěvou na pobočce, či v sídle)
  • písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla, či pobočky (viz záložku kontakty)
  • písemně elektronicky na emailu info@azaminsolvence.cz

Po úvodním kontaktu domluvíme termín společně setkání, které proběhne zpravidla v našem sídle nebo na příslušné pobočce a dále termín prohlídky Vašeho obydlí, či sídla.

Reorganizace

Korporátním dlužníkům nabízíme možnost vykonávat funkci insolvenčního správce v rámci tzv. předbalené reorganizace dle § 148 odst. 2 insolvenčního zákona.

Disponujeme potřebnými zkušenostmi a zázemím pro výkon funkce insolvenčního správce při všech způsobech provedení reorganizace.